2017 – KDEPA SE ZTRATIL

V neděli 21. května 2017 pořádala naše Záchranná skupina SDH Horní Bříza druhý ročník závodu „Kdepa se ztratil?“. Tento závod je určen pro začínající psy s maximální složenou zkouškou ZZZ nebo RH-E a jeho hlavním cílem je umožnit psovodům vyzkoušet si hledání v neznámém prostředí a s neznámými figuranty.

Celá akce proběhla již tradičně v areálu ZKO č. 716, Plzeň – U Viaduktu, přilehlém okolí a sousedícím recyklačním centru stavebních odpadů, firmě AZS 98, s.r.o.

Stejně jako v loňském roce, čekaly i letos na závodníky dva terény sutinové a dva plošné s celkovým počtem sedmi hledaných osob. Pro pobavení a odlehčení celé akce byla také připravena doprovodná soutěž v netradiční poslušnosti (aport pet-lahve naplněné párkem, transport psa na kolečku nebo odložení u reprokudovaných zvuků domácích zvířat). Celkem se akce zúčastnilo 24 psovodů z nejrůznějších organizací z celé ČR.

Sutiny

Sutinové terény byly letos obzvláště vydařené – hromady stavebního materiálu byly čerstvé a výborně simulovaly reálnou sutinu. Psům se materiál sypal pod tlapkami a někteří jen obtížně hledali cestu, kudy se dostat k figurantům. V prvním terénu musel pes stoupat nahoru na hromadu suti, ale tento terén nebyl až tak náročný a téměř všichni psi jednu hledanou a volně přístupnou osobu našli a označili.

Ve druhém terénu naopak musel pes sestoupit dolů do prostoru sutiny a tu pak samostatně prohledat. Zde se nacházely dvě ukryté osoby, obě tak, že si mohl pes vizuálně ověřit, že se zde osoba opravdu nachází. Úkryty tedy nebyly obtížné, ale mladí a nepříliš zkušení psi měli hlavně problém s pohybem po suti a někteří psovodi přiznávali, že na takovém typu sutiny jsou psi poprvé v životě. Bohužel trénink na reálných sutinách je komplikovaný a většině psovodů nedostupný. Také z toho důvodu jsme velice rádi za spolupráci s firmou AZS 98, která nám umožnila zprostředkovat psovodům a jejich psům tuto zkušenost a nový zážitek.

Plocha

Na závodníky čekaly také dva terény plošného pátrání. V tom prvním, větším, byly ukryté tři osoby. Zároveň jsme si zde také nachystali „malý chyták“ na psovody v podobě úkrytu pod hromadou větví v prostoru, který byl vyhrazen pro pohyb psovoda, ale jasně zahrnut na plánku do prohledávané oblasti. Většina psů se nenechala psovody zmást a odvolat a tuto osobu bez problému i pod větvemi označili. Některým do toho bohužel psovodi příliš intenzivně zasahovali, psy si odvolali, nebo je do tohoto prostoru odmítali pustit, což je stálo další nález. Potěšilo nás, že s další osobou, která byla oblečena do maskovacího oděvu, tzv. hejkala, neměli psi nejmenší problém, stejně tak jako s tou poslední, která ležela pod celtou.

Časovka

Druhým plošným terénem byla tzv. Časovka. Zde se nacházela jedna hledaná osoba a týmům byl měřen čas od prvního vyslání psa po nahlášení nálezu osoby. Tento čas pak rozhodoval o pořadí při shodě bodů. Sedmi týmům se podařilo v závodě nalézt všechny osoby a získat tak plný počet bodů. Zajímavostí je, že o vítězi závodu rozhodla jedna jediná sekunda a stejný rozdíl pak rozhodoval mezi třetím a čtvrtým místem.

A jak to celé dopadlo?

1. místo – Hana Dlouhá + Jayro – Bray Valkar
2. místo – Michaela Ševčíková + Wizi
3. místo – Markéta Ambrožová + Galenit

Velká gratulace patří nejenom vítězům závodu, ale všem psovodům, kteří se této akce zúčastnili. Všichni totiž předvedli nejen pěkné výkony, ale hlavně skvělé chování nejen ke svým psům, ale i k ostatním soutěžícím. Bez stresu, rivality a závisti jsme tak spolu mohli prožít příjemný den v přátelském duchu a pohodové atmosféře.

Poděkování

Především obětavým figurantům, fotografům a sponzorům akce: