2017 – COPA TU HLEDÁŠ

Již třetí ročník závodu záchranných psů se konal ve dnech 17. – 18. června 2017 v Horní Bříze a okolních lesích. V letošním roce byl závod zaměřen pouze na plošné pátrání a probíhal v denních i nočních hodinách. Na akci dorazilo jedenáct týmů (psovod + pes) z různých míst ČR. Zastoupeno bylo devět různých organizací (SDH Hejnice, SDH Rynholec, HZS Libereckého kraje, ZBK Praha, ZBK Plzeňského kraje, ZBK Středočeského kraje, ZBK Ústeckého kraje, ZBK Pardubického kraje a ZBK Královéhradeckého kraje).

Účastníci absolvovali práci na sedmi stanovištích a čekalo je nejen pátrání po osobách, ale také práce s GPS navigací, mapou, praktické poskytnutí první pomoci člověku i psu nebo test znalostí z oblasti topografie, IZS a první pomoci.

GPS

První a největší terén měl rozlohu necelých 140.000 m2 a psovodi měli na jeho propátrání jednu hodinu. Hranice prohledávaného terénu obdrželi účastníci k nahrání do vlastní GPS navigace v datovém souboru 2 dny před akcí. Jako záložní variantu dostali účastníci také seznam bodů k ručnímu zadání.

V tomto terénu se nacházeli celkem čtyři osoby a na psovodech bylo, jakou strategii postupu terénem si zvolí. Ani jednomu týmu se nepodařilo je všechny nalézt. Připravili jsme si totiž na psovody menší chyták. Poblíž jedné z osob, kterou nebyl problém nalézt, byl ukryt v hustém smrčí ještě jeden figurant. Pachově byla tato situace pro psy velice náročná a ani ti nejzkušenější z nich na druhou osobu nereagovali. Jediná možnost, jak tuto osobu nalézt tedy spočívala v tzv. „vytěžení“ nalezené osoby. Figurant byl instruován, aby psovodům prozradil, že je někde v okolí ještě jeho kamarád, pokud by se ho zeptali. To se bohužel nestalo. Pocit toho, že na závodech se žádné informace stejně nedozví, je od běžného dotazování a zjišťování informací odradil.

Mapa

Dalším větším úkolem, který psovodi absolvovali, byl přesun asi 1 km podle mapy od parkoviště k terénu a jeho následné propátrání. Tento prostor o rozloze cca 100.000 m2 dostali psovodi zakreslený do mapy a na práci měli 30 minut. Zde se nacházeli 3 osoby, ale většina psovodů se bohužel nechala zmást cestou, která nebyla v mapě vyznačena, a tudíž celý terén nevykryli. To je stálo nález poslední osoby.

Cesta

Třetím stanovištěm bylo prohledání terénu podél cesty. Osoby nebyly ukryté příliš daleko od cesty a psi je bez problému obě nalezli. Tento úkol byl pro psy spíše motivačním. Psovody prověřil v odhadu vzdálenosti, protože si museli sami určit konec prohledávané oblasti, vzdálený 100 metrů od výchozího bodu.

Trasa s úkoly

Posledním úkolem, který probíhal v denních hodinách, byla dvou a půl kilometrová trasa, na které čekaly psovody tři úkoly. První stanoviště bylo zaměřeno na poskytnutí první pomoci člověku. Psovodům byl po příchodu na stanoviště přidělen doprovod a byli vysláni po cestě, kde měli najít určitou situaci a tu vyřešit. K tomu ale nedošlo, protože při přesunu začal jejich doprovod kolabovat. To, jak rychle zareagují a jak se o svůj doprovod dokáží postarat, bylo bodově ohodnoceno a psovodi pokračovali na další stanoviště. Zde je čekal písemný test s otázkami z oblasti první pomoci, topografie a IZS. Posledním úkolem po návratu na výchozí bod bylo vypočítat z mapy souřadnice určeného bodu ve formátu UTM. To se podařilo jen dvěma psovodům a nakonec to rozhodlo také o celkovém vítězi závodu.

Noční práce

V noci čekala na týmy tři stanoviště. Prvním z nich byl sektor ve tvaru trojúhelníku, poměrně hustě zarostlý, s časovým limitem 15 minut. Zde se nacházely celkem tři osoby, jedna samostatně a další dvě jako dvojice, s jejímž označením neměli psi sebemenší problém.

Druhým nočním úkolem byla první pomoc psu. Psovodi odešli do terénu, kde jim bylo oznámeno, že jejich pes si rozřízl tlapu a je nutné mu ji ošetřit a psa odnést zpět k autu. Tento úkol byl zvolen jako nejpravděpodobnější situace, se kterou se psovodi v praxi mohou setkat. Zároveň měl také prověřit, zda jsou psovodi schopni se o svého psa postarat a v případě potřeby ho unést a transportovat z terénu.

Poslední noční prací byla již tradiční „časovka“. Terén, ve kterém se nachází jen jeden figurant a týmům je měřen čas od prvního vyslání psa po nahlášení nálezu. Naměřený čas pak rozhoduje o pořadí v případě rovnosti bodů. Tentokrát to nejrychlejším trvalo pouhých 38 vteřin.

V průběhu závodu měli týmy za úkol nalézt celkem 13 osob. Dvěma nejlepším se podařilo vypátrat 12 z nich. O vítězi nakonec rozhodla taková drobnost, jakou byla schopnost určit z mapy souřadnici, i když výbornou práci předvedly oba dva.

A jak to tedy dopadlo

1. místo – Martina Taterová + Tereza
2. místo – Pavel Málek + Charlie
3. místo – Zuzana Hrubešová + Leosh

Všechny týmy předvedli velice pěkné výkony a celá akce probíhala v přátelském duchu, bez rivality a stresu. Pevně věříme, že hlavní účel závodu byl naplněn, tedy že si psovodi mohli vyzkoušet práci v neznámém terénu s neznámými osobami, ověřit si souhru se psem a své vlastní dovednosti a vyvodit z toho závěry pro další výcvik a zlepšování své práce.

Sponzoři a partneři