KDEPA SE ZTRATIL?

Popis:

 • Závod je určen začínajícím psům s nejvyšší možnou složenou zkouškou ZZZ nebo RH-E. (Pokud psovod se psem složí zkoušku vyšší, nemůže se tohoto závodu účastnit).
 • Osoby budou ukryty tak, aby byl psovi umožněn fyzický, nebo alespoň vizuální kontakt.
 • Vyhledávání bude časově omezeno, počet hledaných osob v jednotlivých terénech bude známý.
 • Každý tým (psovod a pes) absolvuje vyhledávání ve čtyřech terénech (2x sutina, 2x plocha).
 • Strategie prohledávání, chválení a odměňování je na psovodovi. Pes bude vysílán k samostatnému prohledávání. Vstup do terénu za psem bude umožněn až po nahlášení nálezu.
 • Jediným kritériem je nález osob. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas v terénu „B“.
 • Připravena bude i doprovodná soutěž na cvičáku (netradiční poslušnost – hodnocena zvlášť).
 • Psi budou uloženi v autech (parkování přímo v areálu ZKO), vyhledávání proběhne v těsné blízkosti cvičáku. Loc: N 49°42.391′, E 13°18.132′
 • Psovod zasláním přihlášky souhlasí s pravidly uvedenými níže, což stvrdí svým podpisem při prezenci.
 • Psovod se může akce zúčastnit pouze s jedním psem.
 • Háravé feny jsou ze závodu vyloučeny.
Harmonogram:
7:15 – 7:45 prezence, kontrola očkovacích průkazů
8:00 zahájení, rozlosování startovních čísel, podrobné informace
8:45 – 11:45 hledání
12:00 – 13:00 oběd
13:15 – 16:15 hledání
17:00 vyhlášení, ukončení akce

Minimální požadavky:

Pes – Není nutné mít složenou žádnou zkoušku. Pes musí být klinicky zdráv a musí mít platná všechna povinná očkování.

Psovod – Odpovídající fyzická a psychická kondice, minimální věk 18 let. Nezbytné vybavení: oděv s dlouhými nohavicemi i rukávy, pevná kotníková obuv, přilba, pracovní rukavice.

Kategorie junior:

Závodu se mohou zúčastnit také osoby mladší 18 let, pro něž bude vypsána speciální kategorie. Podmínkou účasti je oproti ostatním závodníkům nutnost donést svolení zákonného zástupce s účastí juniora v soutěži (bude zasláno po přijetí přihlášky) a dostavení se na akci s doprovodem (rodičem či jím pověřenou zletilou osobou).

Jinak platí pravidla a podmínky jako pro ostatní účastníky.

Pravidla:

 • každý účastník závodu má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo jiným účastníkům či pořadateli;
 • každý účastník závodu má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na majetku svém i cizím;
 • každý účastník závodu prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou zdravotní způsobilost k účasti na akci;
 • účastníci závodu jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatelů závodu;
 • pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků;
 • účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice, boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat;
 • účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu;
 • účastníci prohlašují, že pes/fena má všechny povinné očkování, nejeví známky infekční nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním;
 • je zakázáno volné pobíhaní psů;
 • je zakázáno, aby psi vstupovali do klubovny;
 • jakékoliv podávání nebo získávání informací o povaze terénu nebo umístění úkrytů ostatním účastníkům může být důvodem k vyloučení z akce;
 • hrubé zacházení se psem je důvodem k okamžitému vyloučení z akce;
 • v případě zranění nebo napadení figuranta bude práce týmu ukončena a v soutěži dále nepokračuje;
 • v průběhu závodu je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek;
 • zákaz manipulace s otevřeným ohněm v lesních porostech a v jejich blízkosti;

Přihlášky a startovné:

Přihláška k vyplnění zde.

Potvrzení přihlášky, pokyny k platbě a další informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce.
Startovné ve výši 500,- musí být uhrazeno do 14 dnů po potvrzení přihlášky na účet pořadatele. Pokud nebude platba provedena, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.
V případě neúčasti na závodě bude startovné vráceno pouze za předpokladu, že se zúčastní náhradník. Jinak bude použito na náklady spojené s přípravou závodu.
V ceně startovného je teplý oběd. Další drobné občerstvení a nápoje bude možné zakoupit na místě.

Propozice ke stažení  PDF